Inwentaryzacja przyrodnicza, czyli jak zrealizować inwestycję w sposób ekologiczny

Inwentaryzacja przyrodnicza, czyli jak zrealizować inwestycję w sposób ekologiczny

Realizacja inwestycji budowlanych, takich jak budowa dróg, nieruchomości, elektrowni wiatrowych czy farm fotowoltaicznych to zawsze przedsięwzięcie, które ma duży wpływ na faunę i florę na danym terenie, a także w jego okolicy.

Nie da się tego całkowicie uniknąć, natomiast są sposoby, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie inwestycji w sposób jak najbardziej ekologiczny. Jednym z nich jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, co w wielu sytuacjach jest nie tylko możliwe, ale wręcz wymagane prawnie.

Po co przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą?

Będąca przedmiotem tego artykułu inwentaryzacja przyrodnicza jest nie tyle jednym konkretnym działaniem, co zbiorem różnorodnych działań, prowadzących do sporządzenia kompletnej listy wszelkich elementów przyrody ożywionej i nieożywionej na danym terytorium.

Na tej podstawie można stworzyć plan kompensacji przyrodniczej, który z kolei pomoże wynagrodzić naturze szkody poczynione w ramach budowy. Jeśli na przykład wycięte zostaną drzewa, to może być konieczne zbudowanie budek lęgowych, które będą w stanie je zastąpić, aby utrzymać równowagę przyrodniczą na danym terenie.

Inwentaryzację przyrodniczą wykonuje się więc po to, aby ocenić potencjalne skutki realizacji danej inwestycji, a także, aby móc zaplanować, w jaki sposób trzeba działać, żeby narobić jak najmniej szkód, a te, które są nieuniknione, dostatecznie zrekompensować.

Należy pamiętać, że wszystkie ptaki znajdujące się na terenach miejskich są objęte ochroną, a na terenach pozamiejskich też można spotkać wiele gatunków ptaków znajdujących się pod ochroną gatunkową. Jeśli więc nie chcemy złamać prawa, przypadkowo uszkadzając ich lęgowiska lub zabijając ptaki w trakcie budowy, inwentaryzacja to absolutna podstawa, bez której nie obejdzie się niemal żadna inwestycja budowlana, czy to w mieście, czy poza nim.

Inwentaryzacja przeprowadzona przez ekspertów gwarancją jej poprawności

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej należy zlecać tylko sprawdzonym firmom, zatrudniającym wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że w dokumentacji nie pojawią się żadne błędy i pomyłki, które mogą doprowadzić do wstrzymania prac budowlanych lub opóźnić ich rozpoczęcie.

Warto wiedzieć, że w przygotowaniu takiej inwentaryzacji powinni brać udział eksperci z różnych dziedzin. Świat przyrody jest tak rozległy, że nie ma możliwości, aby jedna osoba mogła dostatecznie zinwentaryzować zarówno florę, jak i faunę oraz przyrodę nieożywioną. Ptaki, drzewa, krzewy, nietoperze, ssaki – inwentaryzacja wszystkich tych elementów przyrody (i nie tylko) wymaga specjalistycznej, kierunkowej wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *