Co oznaczają tłumaczenia przysięgłe?

Co oznaczają tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe – definicja

W dzisiejszym artykule chciałabym omówić tłumaczenia przysięgłe – czym są, kiedy można z nich skorzystać a kiedy jest to konieczne. Tłumaczenia przysięgłe to najogólniej mówiąc tłumaczenia, które zostały poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Poświadczone? Cóż to oznacza? Oznacza to tyle, że tłumacz jakby zaświadczył, że tłumaczenie jest zgodne z przedstawionym oryginałem lub kopią dokumentu. A więc kontynuując to tłumaczenia, które zostały poświadczone przez tłumacza przysięgłego poprzez formułę poświadczającą i okrągła pieczęć wraz z podpisem i nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenie przysięgłe może być zarówno pisemne jak i ustne.

Pisemne tłumaczenia przysięgłe – kiedy wykonać?

Pisemne tłumaczenia przysięgłe są bardziej popularne od ustnych. Dzieję się tak dlatego, że wszelkie dokumenty urzędowe, dyplomy i świadectwa szkolne, dokumenty sądowe i wiele innych muszą zostać przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego. To tłumacz przysięgły poświadcza, że wykonane tłumaczenie jest zgodne z okazanym oryginałem. Jest to nie tylko tłumaczenie, ale również prawidłowe opisanie wszelkich pieczęci, znaków i znaków wodnych. Wszystko co znajduje się na dokumencie musi zostać opisane przez tłumacza nawet biało czerwona wstęga wzdłuż świadectwa zostanie odpowiednio opisana.
Tłumacz przysięgły umieszcza swoje komentarze w nawiasach kwadratowych. Pisane są kursywą by odróżniały się od treści tłumaczonej.
Tłumacz przysięgły ma również za zadanie opisać wszelkie treści, które są nieczytelne lub niewidoczne. Tłumaczy jedynie to, co widzi – nie ma prawa dopisywać ani zmieniać treści na życzenie Klienta – to niezgodne z prawem i jest karalne o ile jest umyślne.

Ustne tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły może również wykonywać tłumaczenia przysięgłe ustne. Są one konieczne podczas rozpraw, gdy uczestnikiem jest obcokrajowiec lub też we wszelkich urzędach państwowych czy podczas przesłuchań na komisariacie policji. Tłumacz przysięgły chcąc tłumaczyć ustnie musi oczywiście oprócz zdanego egzaminu na tłumacza przysięgłego znać dziedzinę, w której tłumaczy, gdyż jest to bardzo często tłumaczenie konsekutywne wymagające od tłumacza precyzji, spójności oraz odporności na stres. Jest to szczególnie ważne podczas rozpraw sądowych. Źle przetłumaczone zeznania mogą przeważyć na korzyść lub niekorzyść oskarżonego, co nie może mieć miejsca. Tłumacz przysięgły nie będzie specjalistą w każdej dziedzinie, stąd nie dziwmy się, jeśli odmówi nam tłumaczenia swoją decyzję tłumacząc, że dana branża wykracza poza jego specjalizację. Nie świadczy to bynajmniej o braku wiedzy lecz o profesjonalnym podejściu do swojej pracy.

Tanie tłumaczenia przysięgłe  – czy to możliwe

Stworzona została ustawa, która określa ilość znaków w tłumaczeniu przysięgłym, jak również stawki dla organów państwowych jak sądy czy policja. Osoby prywatne oraz firmy spotkają się z różnymi ofertami od 35 – 60 zł za stronę obliczeniową w zależności od stopnia skomplikowania tekstu.
Kodeks tłumacza wskazuje jedynie, że stawki powinny być rynkowe tzn. ani zaniżone ani zawyżone.

Ponadto wiele dokumentów szablonowych takich jak dokumenty samochodowe, akty urodzenia, chrztu, zgonu czym tym podobne będą miały stałe stawki niezależnie od ilości znaków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *