Techniki odlewania metali

Techniki odlewania metali

Wykonywanie odlewów jest znane od dawna. Proste odlewy gipsowe może wykonać każdy z nas.
Odlewanie metali to nic innego, jak ukształtowanie elementów metalowych, których dalsza obróbka będzie bardzo łatwa. Technologie odlewnicze mogą być bardzo proste, jak też bardzo zaawansowane. Dzięki tym ostatnim technologiom możliwa jest produkcja niezwykle precyzyjnych części metalowych. Od tego, jaki kształt chcemy uzyskać dobiera się proces odlewania.

Wlewki odlewnicze

W odlewniach metalu można wykonać surowe odlewy, które mają mało skomplikowane kształty. Noszą one nazwę wlewek, a wykonuje się je ze świeżo wytopionych metali. Wlewki są półproduktem, które następnie są wykorzystywane przez zakłady przemysłowe różnych branż. Wlewki mogą zostać przetopione i wykorzystane ponownie do wykonania odlewów o bardziej skomplikowanych kształtach. I te pierwsze, i drugie wlewki stają się materiałem wyjściowym, który może zostać poddany obróbce mechanicznej. Można je poddawać obróbce metodą wyciskania lub kucia. Z reguły wlewki odlewa się w formach z metalu. W przemyśle stalowym formy te najczęściej wytwarzane są z żeliwa. Równie popularnym metalem do wytwarzania form odlewniczych jest miedź. Ze względu na niską temperaturę topnienia formy miedziane muszą być schładzane wodą.

Czy formy odlewnicze budowane są wyłącznie z metalu?

Coraz częściej do budowy form odlewniczych stosuje się materiały ceramiczne, termoodporny beton, piasek lub grafit. Formy wykonane z termoodpornego betonu oraz te z materiałów ceramicznych nadają się do kilkakrotnego wykorzystania. Te, które są wykonywane z innych, niemetalowych materiałów to formy jednorazowe. Oznacza to, że ulegają one zniszczeniu, kiedy gotowy odlew jest z nich wyjmowany. Stosowanie takich form wymusza więc wykonanie nowych form dla każdego cyklu odlewniczego. Każdorazowo formy wykonywane są według wcześniej przygotowanego modelu. Model ten jest zgodny z kształtem przedmiotu, który zostanie odlany. Model nazywany także wzorcem wykonuje się z metalu lub z drewna.

Odlewanie w formach piaskowych

Istnieje wiele technik odlewniczych. Najbardziej uniwersalną jest odlewanie w formach piaskowych. Formy piaskowe pozwalają wykonać odlewy mające różne kształty i rozmiary, ważące zaledwie kilka gramów, jak i kilka ton. Do wykonywania form odlewniczych najczęściej wykorzystywany jest piasek krzemionkowy, rzadziej chromitowy i cyrkonowy. Aby zapiec rozdzielaniu się ziarenek piasku, niezbędne jest dodanie spoiwa. Najczęściej spoiwem są krzemiany, glina lub skrobia zbożowa.

Odlewanie elementów precyzyjnych

Bardzo precyzyjne elementy odlewa się techniką na tracony wosk. To technika bardzo stara, stosowana już w starożytnym Egipcie. Dzisiaj wykorzystywane jest przede wszystkim do produkcji metalowych rzeźb oraz w jubilerstwie. Metodą traconego wosku wytwarzane są między innymi figurki, które znajdują się na maskach samochodów marki Rolls-Royce.

Odlewanie kokilowe

Technika ta znalazła zastosowanie przede wszystkim do wykonywania drobnych odlewów z magnezu, aluminium i cynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *