Kurs pierwszej pomocy, czyli jak nauczyć się szybko reagować

Kurs pierwszej pomocy, czyli jak nauczyć się szybko reagować

O tym, jaka wartość ma dziś umiejętność udzielania pierwszej pomocy dowiadujemy się zwykle już wtedy, gdy jest na to za późno – dochodzi do wypadku, a my usiłujemy sobie szybko przypomnieć jakieś wiadomości na ten temat.

Niestety w stresie zwykle trudno sobie przypomnieć rzeczy, które nie zostały wcześniej odpowiednio utrwalone. Trudno zachować zimną krew, gdy nie jest się pewnym swoich umiejętności. Gdy dochodzi do wypadku, jesteśmy zdenerwowani, przerażeni i szukamy kogoś, kto mógłby z nas zdjąć odpowiedzialność. Jednak często nie ma takiej osoby, a wszyscy wokół oczekują, że to właśnie my poradzimy sobie w tej trudnej sytuacji.
Zanim przystąpimy do niesienia pomocy poszkodowanemu w wypadku, koniecznie musimy zadbać o własne bezpieczeństwo – sprawdzić, czy to, co stało się przyczyną urazu tej osoby, nie stanie się także zagrożeniem dla nas i w miarę możliwości to usunąć. Jeśli wypadek miał miejsce na drodze, należy sprawdzić, czy inni uczestnicy ruchu zostali o tym powiadomieni: zapalić światła, ustawić trójkąt, być jak najbardziej widocznym. Kolejnym etapem jest wezwanie pomocy – na szczęście nie musimy tego robić sami, możemy wskazać kogoś, kto także jest świadkiem wypadku i nakazać mu poinformowania odpowiednich służb. Zwykle wydanie takiego polecenia wystarcza, aby gapie otrząsnęli się i zaczęli działać. Dopiero potem możemy przystąpić do niesienia pomocy. Ta kolejność czynność ma ogromne znaczenie.

Dlatego tak ważny jest dobry kurs pierwszej pomocy. W czasie takich zajęć odpowiednio przeszkolony instruktor w sposób profesjonalny dostarczy nam informacji na temat tego, jak zachować się w razie wypadku, jakie czynności podjąć przed przystąpieniem do niesienia pomocy i jak reagować w zależności od sytuacji. Szkolenie pierwsza pomoc pozwoli na poznanie i intensywne przećwiczenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki licznym powtórzeniom tych czynności przeprowadzanych na odpowiednio skonstruowanych manekinach dojdziemy do wprawy i będziemy mogli bez namysłu przystąpić do udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Takie szkolenie obejmuje także inne czynności, które są niezbędne dla ratowania życia i zdrowia: zakładanie opatrunków, tamowanie krwawień, unieruchamianie złamań.

Dzięki szkoleniom nasza reakcja będzie szybka, pewna i może utrzymać przy życiu osobę poszkodowaną aż do czasu przybycia na miejsce zdarzenia profesjonalnego zespołu ratownictwa medycznego, który podejmie stosowne działania. Odpowiedni kurs pozwoli nam się przygotować także na inne, nieco mniejsze wypadki, które mogą się zdarzyć w gospodarstwie domowym czy podczas wycieczki: skręcenie nogi, zwichnięcie barku, skaleczenie, poparzenie czy nawet porażenie prądem. Prawidłowa reakcja ratownika jest ważna także w przypadku pozornie niegroźnych wypadków, takich jak omdlenie czy wybicie zęba. Dzięki zdrowemu rozsądkowi i zachowaniu zimnej krwi oraz stosownym umiejętnościom możemy stać się właśnie tą osobą, która pomoże innym ludziom, jeśli przytrafi im się nieszczęśliwy wypadek i uratować im życie lub zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *