Innowacyjne przedszkola

Innowacyjne przedszkola

Dziś wiele placówek o charakterze przedszkolnym bądź też będących żłobkami oferuje i podkreśla swoją innowacyjną i bardziej atrakcyjną formę nauczania oraz wychowania. Najczęściej przyjmuje to formę prowadzenia placówki zgodnie z zakładanym profilem. Dziś w tym zakresie można znaleźć nie tylko określony profil językowy, który przyjmuje głównie formę jeżyka angielskiego ale można też znaleźć przedszkola o profilu przyrodniczy, teatralnym oraz ekologicznym. Oprócz tradycyjnej nauki oraz form kształcenia są w nich propagowane określone założenia.

Najczęściej bardziej zróżnicowana forma wiąże się z różnego rodzaju atrakcyjnymi formami nauki oraz zabawy. W przypadku profilu przyrodniczego mogą to być częstsze wizyty w miejscach związanych z przyrodą, posiadanie i dbanie o znajdujący się na terenie placówki ogródek warzywny lub owocowy, jak i zajęcia poruszające tematykę ekologiczną, dbałości o środowisko naturalne jak i zwracanie uwagi na zalety zdrowego żywienia. W tego typu miejscach dziecko często nabywa dodatkowych umiejętności czy to z zakresu plastyki, wyobraźni czy też innych wymagających abstrakcyjnego myślenia i tych rozwijających zdolności artystyczne.

Nastawione często na rozwój dziecka pod wieloma kierunkami nie ograniczają inwencji dzieci i starają się eksponować te pozytywne cechy każdego dziecka. Dotyczy to nie tylko tych tradycyjnych związanych z nauką. Bardzo często odnoszą się one również do zasad tolerancji, etyki i empatii. Prowadzona szeroka działalność obejmuje często i bogaty kalendarz imprez czy to okolicznościowych czy tez związanych z odwiedzinami przez gości ciekawych dla każdego dziecka z racji chociażby wykonywanego zawodu.

Dodatkowe zajęcia jeszcze mocniej wpływają i przyczyniają się do rozwoju i kształtowanie otwartości pozytywnych postaw. Dotyczyć to może zarówno zajęć typowo artystycznych jak i tych odbywających się na basenie czy związanych z zainteresowaniami jak kucharzenie, rytmika czy też zajęcia artystyczne i spotkania prowadzone przez logopedę. Szeroko zakrojone wspomagają dziecko w zdobywaniu nowych umiejętności oraz wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *