Rok: 2018

Kurs KPP

Tajemniczy skrót KPP oznacza kwalifikowaną pierwszą pomoc. Jest to zespół czynności podejmowanych przez świadków zdarzenie,